Tyhjennä tiedot älypuhelimesta ja tabletista

Written By: Ontrack

Date Published: 9. lokakuuta 2022 klo 7.48.31

Tyhjennä tiedot älypuhelimesta ja tabletista

Vuonna 2014 älypuhelimia myytiin 1,2 miljardia kappaletta. Määrä kasvoi peräti 30 % edellisvuodesta, jolloin niitä myytiin n. 970 miljoonaa.

Tablettien markkinat olivat hieman vaatimattomampia. 216 miljoonaa myytyä laitetta vuonna 2014 ja myynnin kasvun ennustetaan olevan maltillista.

Tämä merkitsee, että vuoteen 2018 mennessä jopa 50 % ihmisistä tulee käyttämään ensisijaisesti jotakin mobiililaitetta internetissä suoritettavia tehtäviä varten.

Laitteet keräävät ja niihin tallennetaan luottamuksellisia ja henkilökohtaisia tietoja entistä enemmän. Tätä tosiasiaa ei voi sivuuttaa, kun vanha laite myydään edelleen tai toimitetaan kierrätettäväksi.

Jälkimarkkinat kasvussa

Gartnerin odotusten mukaan jälkimarkkinat tulevat kasvavamaan vauhdilla. Vuonna 2017 myydään 120 miljoonaa käytettyä laitetta, noin 14 miljardin USD:n arvosta seuraaville käyttäjille. Voidaan puhua varsin vahvasta kasvusta, kun vielä vuonna 2014 laitteita myytiin n. 56 miljoonaa, n. 7 miljardin arvosta.

Laitteiden käyttäjien ja yhteystietoluetteloon tallennettujen kavereiden henkilötiedot ovat vaarassa joutua vääriin käsiin, mikäli tärkeät varotoimenpiteet laiminlyödään. Kun vanha älypuhelin luovutetaan uudelle käyttäjälle, voidaan vanhat kuvat, tekstiviestit, sähköpostit, yhteystiedot, muistiinpanot ja muut tiedostot helposti kaivaa esiin. Tällöin voi joutua helposti petoksen tai henkilöllisyysvarkauden uhriksi. Jos käytit laitetta myös työasioiden hoitamiseen, saatat lisäksi vuotaa työnantajasi luottamuksellisia tietoja. Muiden muassa edellä mainittujen syiden vuoksi on tärkeää, että tietojen asianmukaisesta hävittämisestä huolehditaan.

Mihin tiedot on tallennettu?

Puhelimen muistin tyhjentämisessä on tärkeää huomioida, mihin tiedot on tallennettu.

SIM-kortti – Pieni muisti, jonka kapasiteetti vaihtelee muutamasta kymmenestä pariin sataan kilotavuun. Tavallisesti siihen on tallennettuna yhteystietoja, puhelinnumeroita ja tekstiviestejä.

Ulkoinen muisti – Suhteellisen suurikokoinen muisti, johon mahtuu paljon kuvia, sähköposteja, videoita jne. Monissa puhelimissa on paikka microSD-kortille, joka voidaan helposti irrottaa ennen laitteen kierrättämistä. Varmista, että myös uudessa laitteessa on tarvittava paikka muistikortille.

Sisäinen muisti – Tällä tarkoitetaan laitteen sisäisiä Flash-muistipiirejä, joita ei ole mahdollista irrottaa.

Riittääkö laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin?

Tehdasasetusten palauttaminen on kätevä toiminto, jota voidaan käyttää odottamattomien ja vaikeasti selvitettävien laiteongelmien ratkaisemiseksi.

Puhelimen palauttaminen tehdasasetuksiin (resetoiminen, nollaaminen) vie puhelimen takaisin siihen tilaan, kuin se oli tehtaalta toimitettaessa. Vaikka tiedot eivät enää ole näkyvissä, voidaan niitä vielä palauttaa mm. internetistä ladattavilla ilmaisilla tiedonpalautusohjelmilla.

Tiedonhävitysohjelmistolla, jolla ylikirjoitetaan kaikki käyttäjätiedot, saavutetaan paljon luotettavampi lopputulos. Jotkut laitevalmistajat tarjoavat laitteeseen sisäänrakennettuja toimintoja, jotka palauttavat laitteen ns. alkutilaan. Tällainen ratkaisu voi olla riittävä yksityishenkilöille.

Yritysten tulisi varmistua, että valittu tiedonhävitysohjelmisto toimii luotettavasti ja tuottaa raportit suoritetuista tietojen hävityksistä. Näin täytetään henkilötietojen käsittelyyn liittyvät dokumentointi- ja raportointivaatimukset.

Neuvot tietojen turvalliseen hävittämiseen

Yksityishenkilöiden mobiililaitteet

SIM-kortti – jos korttia ei ole tarkoitus käyttää uudessa laitteessa, tulee tiedot hävittää vanhan laitteen toimintoja hyödyntäen.

Sisäinen muisti – käytä puhelimen omaa tietojen ylikirjoitustoimintoa. Tätä varten on kehitetty myös erilaisia sovelluksia.

Ulkoinen muisti – Monissa laitteissa on paikka muistikortille, joka voidaan irrottaa helposti ennen laitteen kierrättämistä. Useimmiten muistikorttia voidaan käyttää myös seuraavassa laitteessa, jolloin sitä ei tarvitse tyhjentää laitteen vaihdon yhteydessä. Jos kortti ei ole yhteensopiva uuden laitteen kanssa, voit kytkeä kortin tietokoneeseen ja tyhjentää sen erillisellä tiedonhävitysohjelmalla.

Yritysten suuret laitekannat

Yritykset ovat luonnollisesti monenlaisen sääntelyn kohteena. Lait, asetukset ja toimintaohjeistukset määräävät, miten salassa pidettäviä henkilötietoja on käsiteltävä. Usein laitteissa on myös yrityksen toiminnan kannalta arvokkaita liikesalaisuuksia. Näiden tietojen päätyminen vääriin käsiin voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja yritykselle ja sen maineelle.

  • Yksinkertaisten palautusohjelmien avulla on yleensä helppo löytää ”tiedonmurusia”. Sen takia yritysten on huolehdittava tietojen asianmukaisesta hävittämisestä ammattikäyttöön tarkoitetulla hävitystyökalulla, joka tuottaa myös tarvittavan raportoinnin.
  • Isoja laitemääriä hallinnoivien yritysten on järkevää laatia valmiit rutiinit laitteiden koko elinkaaren ajaksi ja informoida asiasta koko henkilökuntaa – missä, kuka ja miten laitteet tyhjentää. Näin kaikki työntekijät tietävät, miten toimia ja kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Samalla luodaan hyvä toimintatapa yrityksen sisäisen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi.
  • Tiedonhävitysohjelman on kyettävä tyhjentämään kaikenlaisia tallennusvälineitä. Mobiililaitteiden osalta on oleellista, että ohjelmistotyökalu tarjoaa valmiit ratkaisut kaikille yrityksessä käytetyille laitealustoille, kuten esimerkiksi Apple iOS, Android, Windows Phone, Nokia Symbian ja BlackBerry.
  • Tietojen hävittämisestä luodun kirjallisen raportin tulee yksilöidä käsitelty laite sarjanumerolla. Lisäksi luotettavat, auditointikelpoiset raportit olisi hyvä tallentaa automaattisesti yhteen tietokantaan.

Tilaa

Ibas Ontrack Oy, Luna House, Mannerheimintie 12 B 5krs.m Helsinki, 00100, Suomi (Katso kaikki sijainnit)