Legal Notices

Written By: Ontrack

Date Published: 29-11-2023 05:34:25

Legal Notices

Copyright and Trademark Notice

Copyright© 2023 KLDiscovery. All Rights Reserved.

The information contained in this website including any images published is subject to copyright and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior written permission of KLDiscovery Ontrack, LLC.

Ontrack™, Ontrack Data Recovery™, Ontrack EasyRecovery™, Ontrack Email365™, Ontrack PowerControls™, Ibas™ and other brand names used on this website are trademarks of KLDiscovery Ontrack, LLC Or other members of the KLDiscovery group of companies.

KLDiscovery is a group of companies specializing in electronic discovery and data recovery solutions and its parent company, KLDiscovery Inc, trades on the OTC QX Market in the United States.

 

Statement on Modern Slavery Act 2015

LD International Holdings Limited og datterselskaber
Offentliggørelse i henhold til Modern Slavery Act 2015

Denne offentliggørelse sker i henhold til Modern Slavery Act 2015 og dækker LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited og KLDiscovery Limited, alle selskaber registreret i England og Wales ("KLDiscovery Group") for regnskabsåret til 31. december 2022.

KLDiscovery Group driver forretning globalt som leverandør af eDiscovery-løsninger sammen med datagendannelsesprodukter og -tjenester. KLDiscovery Group mener ikke, at eDiscovery eller datagendannelse er i en højrisikokategori for slaveri og menneskehandel, eftersom de er tekniske løsninger, der anvender proprietær teknologi enten fra KLDiscovery Group eller licenseret fra et begrænset udvalg af udviklere af en sådan teknologi. På dette grundlag er der meget lidt, som KLDiscovery Group kan gøre for at revidere sine forsyningskæder. KLDiscovery Group forbliver dog på vagt på alle områder af sin virksomhed og overvåger for alle mistænkelige aktiviteter, der kan føre til mistanke om, at vores leverandører er involveret i slaveri eller menneskesmugling.

Uagtet ovenstående påtager KLDiscovery-gruppen sig at:

  • sikre, at korrekte ansættelsesprocedurer implementeres, således at medarbejderne har et sikkert miljø at arbejde i;
  • overholde al beskæftigelseslovgivning og -regulering i Storbritannien; og
  • drive en underretningsprocedure for medarbejdere, der mener, at deres eget velbefindende eller selve KLDiscovery Groups er i fare.

Denne offentliggørelse blev godkendt på bestyrelsesmøder for LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited og KLDiscovery Limited afholdt den 31. marts 2023.