Verifikation af sletteprocessen

Tjek om du sletter sikkert

Ibas har de værktøjer og den ekspertise der skal til for at analysere et medie og afgøre om data er 100 procent slettet.

Verifikation af sletteprocessen

Ibas tilbyder en verifikation af sletteprocessen til store virksomheder, lagringsleverandører, teknologiproducenter og andre. Vores tjeneste resulterer i en rapport der verificerer at data er slettet, så man kan være sikker på at datasikkerheden er helt sikret.

Er det vigtigt at verificere?

Flere virksomheder har sat fokus på, hvordan datasikkerhed praktiseres som følge af flere historier om data lækager og lagring på afveje i de seneste år.

Sletningsverifikation er et afgørende punkt i ethvert datasikkerhedsprogram. Det er den eneste måde at sikre, at dataene er helt fjernet i forbindelse med genbrug eller bortskaffelse af lagringsmedier.

Hvorfor er det nødvendigt med en fuldstændig sletning af data?

Tyveri af følsom data

Hvis du tillader at følsomme oplysninger efterlades på lagerenheder, der er beskadiget eller bortskaffes, vil organisationen være i fare for at blive udsat for tyveri eller utilsigtet eksponering, som kan få juridiske konsekvenser.

Dårlig kontrol over intern adgang til data

Anvendelse af sletteverifikation på en medarbejders computer, efter at de har forladt virksomheden - og før maskinen bliver overladt til en anden medarbejder - er med til at begrænse adgangen til følsomme oplysninger.

Overtrædelse af regler og bestemmelser

Regler vedrørende privatlivets fred og arkivering pålægger en organisation til at sikre både sletning og arkivering af forskellige data. For at operere i overensstemmelse med reglerne skal godkendte procedurer etableres. Sletningssoftwaren eller degaussing vil hjælpe virksomheden til at opfylde disse krav på en bedre måde.

Vores proces

1.

Klargøring af medier

Lagringsmedier (HDD, SSD osv.) bliver klargjort ved at der skrives kendte, specifikke datamønstre til hele mediets lagringsplads. Dette kan gøres enten af Ibas eller af kunderne selv.

2.

Dekontaminerings proces

Mediet bliver derefter dekontamineret ved hjælp af kundens egen dekontamineringsproces. Dette kan gøres af Ibas eller af kunderne selv.

3.

Gennemføring af grundig analyse

Lagringsmediet bliver derefter grundigt gennemsøgt og analyseret efter rester af data. Dette inkluderer analyse af brugerdata, ødelagte blokke, områder til ekstra lagerplads etc.

4.

Generering af detaljeret rapport

Den endelige rapport vil blive leveret til kunden med oplysninger om, hvordan klargørelse, sletning og analyse er blevet gennemført og resultaterne af analysen.

Anmod om gratis rådgivning i dag

Vores datasletningsteam vil give dig ekspertrådgivning og skabe en skræddersyet løsning, der opfylder dine behov - både omkostningsmæssigt og sikkerhedsmæssigt.

Ibas Ontrack ApS, C/O Regus, Christians Brygge 28, 1559 København V., Danmark (se alle lokationer)