Legal Notices

Written By: Ontrack

Date Published: 29-nov-2023 9:04:50

Legal Notices

Copyright and Trademark Notice

Copyright© 2023 KLDiscovery. All Rights Reserved.

The information contained in this website including any images published is subject to copyright and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior written permission of KLDiscovery Ontrack, LLC.

Ontrack™, Ontrack Data Recovery™, Ontrack EasyRecovery™, Ontrack Email365™, Ontrack PowerControls™, Ibas™ and other brand names used on this website are trademarks of KLDiscovery Ontrack, LLC Or other members of the KLDiscovery group of companies.

KLDiscovery is a group of companies specializing in electronic discovery and data recovery solutions and its parent company, KLDiscovery Inc, trades on the OTC QX Market in the United States.

 

Statement on Modern Slavery Act 2015

LD International Holdings Limited en dochterondernemingen
Openbaarmaking in overeenstemming met Modern Slavery Act 2015

Deze openbaarmaking wordt gedaan in overeenstemming met de Modern Slavery Act 2015 en heeft betrekking op LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited en KLDiscovery Limited, alle bedrijven geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en Wales (de "KLDiscovery Group") voor het boekjaar tot 31 december 2022.

De KLDiscovery Group opereert wereldwijd als leverancier van eDiscovery-oplossingen samen met producten en diensten voor gegevensherstel. De KLDiscovery Group is van mening dat eDiscovery of gegevensherstel niet in een categorie met een hoog risico voor slavernij en mensenhandel valt, aangezien het technische oplossingen zijn die gebruik maken van gepatenteerde technologie van de KLDiscovery Group of in licentie zijn gegeven door een beperkt aantal ontwikkelaars van dergelijke technologie. Op basis hiervan is er heel weinig dat de KLDiscovery Group kan doen om zijn toeleveringsketens te controleren. De KLDiscovery Group blijft echter waakzaam op alle gebieden van haar activiteiten en zal toezicht houden op verdachte activiteiten die kunnen leiden tot een vermoeden dat onze leveranciers betrokken zijn bij slavernij of mensenhandel.

Niettegenstaande het bovenstaande zorgt de KLDiscovery Group er wel voor dat zij het volgende onderneemt:

  • Zorgt ervoor dat correcte arbeidsprocedures worden geïmplementeerd, zodat werknemers een veilige omgeving hebben om in te werken;
  • Voldoet aan alle arbeidswet- en regelgeving in het Verenigd Koninkrijk; en
  • Voert een meldingsprocedure uit voor medewerkers die menen dat hun specifieke welzijn, of dat van de KLDiscovery Group, in het gedrang komt.

Deze openbaarmaking werd goedgekeurd tijdens de bestuursvergaderingen van de bestuurders van LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited en KLDiscovery Limited, gehouden op 31 maart 2023.