Legal Notices

Written By: Ontrack

Date Published: 2023-nov-29 09:38:24

Legal Notices

Copyright and Trademark Notice

Copyright© 2023 KLDiscovery. All Rights Reserved.

The information contained in this website including any images published is subject to copyright and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior written permission of KLDiscovery Ontrack, LLC.

Ontrack™, Ontrack Data Recovery™, Ontrack EasyRecovery™, Ontrack Email365™, Ontrack PowerControls™, Ibas™ and other brand names used on this website are trademarks of KLDiscovery Ontrack, LLC Or other members of the KLDiscovery group of companies.

KLDiscovery is a group of companies specializing in electronic discovery and data recovery solutions and its parent company, KLDiscovery Inc, trades on the OTC QX Market in the United States.

Statement on Modern Slavery Act 2015

LD International Holdings Limited och dotterbolag
Offentliggörande i enlighet med Modern Slavery Act 2015

Detta offentliggörande görs i enlighet med Modern Slavery Act 2015 och omfattar LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited och KLDiscovery Limited, samtliga företag registrerade i England och Wales ("KLDiscovery Group") för räkenskapsåret fram till 31 december 2022.

KLDiscovery Group verkar globalt som en leverantör av eDiscovery-lösningar tillsammans med produkter och tjänster för dataåterställning. KLDiscovery Group anser inte att eDiscovery eller dataåterställning är i en högriskkategori för slaveri och människohandel eftersom de är tekniska lösningar som använder proprietär teknik från KLDiscovery Group eller licensierade från en begränsad uppsättning utvecklare av sådan teknik. På denna grundval finns det mycket lite som KLDiscovery Group kan göra för att granska sina leveranskedjor. KLDiscovery Group förblir dock vaksam inom alla områden av sin verksamhet och kommer att övervaka alla misstänkta aktiviteter som kan leda till misstankar om att våra leverantörer är inblandade i slaveri eller människohandel.

Trots ovanstående säkerställer KLDiscovery Group att den åtar sig följande:

  • Säkerställer att korrekta anställningsförfaranden implementeras så att anställda har en säker miljö att arbeta i;
  • Följer all arbetslagstiftning och reglering i Storbritannien; och
  • Driver ett meddelandeförfarande för anställda som anser att deras specifika välbefinnande, eller det för KLDiscovery Group, äventyras

Denna information godkändes vid styrelsemöten med styrelseledamöterna i LD International Holdings Limited, KLDiscovery Ontrack Limited och KLDiscovery Limited den 31 mars 2023.