Software & Hardware

Hårdvara för Dataradering

Gray-Erasure Hardware 1 Degaussers

Degaussers

Utvecklad som en total dataförstöringslösning, är Intimus Degausser en säker hårdvarulösning för stora volymer skadade eller uttjänta magnetiska media.

Få sinnesro att dina känsliga uppgifter har förstörts helt.

Gray-Erasure Hardware 2 Shredders

Shredders - Hårddisktuggar

Ett alternativ till degaussers är att fragmentera dina lagringsmedia till väldigt små bitar. Detta gör du med hjälp av en hårddisktugg, en så kallad shredder. Tuggningen gör att det blir helt omöjligt att återskapa den information som funnits lagrad på dina enheter, snabbt effektivt och helt säkert. Den utrustning vi rekommenderar uppfyller standarder som NIST, HIPAA, FACTA och PCI, vilket säkerställer att din känsliga information förstörs helt och hållet.

Gray-Laptop Recovery 5 Start Recovering

Be om kostnadsfri rådgivning i dag

Våra radeirngsexperter kommer att kontakta dig och tillsammans tar vi fram lösningar som passar dig – både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt.

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)