Cookiepolicy och inställningar

Written By: Ontrack

Date Published: 2023-nov-30 09:44:11

Cookiepolicy och inställningar

Cookies

Våra webbplatser och webbsidor använder det som i branschen kallas ”cookies”. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. Antingen (i) lagras de tillfälligt under en session (sessionscookies) eller (ii) arkiveras permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt tar bort dem, eller så raderas de automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att tredjepartscookies lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Sådana cookies gör det möjligt för dig eller oss att utnyttja vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera i avsaknad av cookies (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videoklipp). Syftet med andra cookies kan vara analys av användarmönster eller visning av reklammeddelanden.

OneTrust för samtycke till cookies

Den här webbplatsen använder teknik för samtycke till cookies från OneTrust, för att erhålla ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet eller för användning av specifik teknik samt för att dokumentera samtycke på ett regelefterlevande sätt.

När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till OneTrust:

  • Dina samtyckesförklaringar eller din återkallelse av dina samtyckesförklaringar
  • Din IP-adress
  • Information om din webbläsare
  • Information om din enhet
  • Datum och tid då du besökte vår webbplats

Dessutom lagrar OneTrust en cookie i din webbläsare för att kunna fördela dina samtyckesförklaringar eller eventuella återkallanden av samtycke. Uppgifter som registreras på detta sätt lagras till dess att du ber oss att radera dem, till du raderar OneTrust-cookien eller tills syftet med arkiveringen av uppgifterna inte längre finns. Detta ska inte påverka tillämpningen av eventuella obligatoriska, lagstadgade lagringsperioder.

Vi använder cookies via OneTrust för att erhålla samtyckesförklaringar som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för användningen av specifik teknik är artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen 679/2016 (eller GDPR).

OneTrust tillhandahåller OneTrusts integritetsmeddelande på: https://www.onetrust.com/privacy-notice/ och OneTrusts cookiemeddelande på: https://www.onetrust.com/cookie-policy/.

Du kan få ytterligare information om verktyget för samtycke till cookies och om cookies i själva samtyckesverktyget genom att klicka på Cookie-inställningar nedan.

Cookie-inställningar och Cookie-beskrivning

Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar genom att klicka här: 

Välja bort användning av cookies

Med undantag för strikt nödvändiga cookies som används för att denna webbplats ska fungera, kan du blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan neka användningen av alla eller vissa cookies. Nedan finns länkar till hjälpsidorna för större webbläsare som förklarar hur du går tillväga. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive tekniskt nödvändiga cookies) kan det dock hända att du inte kommer åt hela eller delar av vår webbplats eller andra webbplatser som du besöker.

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari Opera | Blackberry |  Safari iOS | Windows Mobile

Ytterligare information

Från tid till annan kan det hända att vi bäddar in externt innehåll från tredje parts webbplatser (t.ex. Facebook och YouTube) på vår webbplats. Det är möjligt att dessa webbplatser använder cookies, och integritetspolicyn som kommer att gälla för sådant tredjepartsinnehåll kommer att publiceras på webbplatsen för den innehållsleverantören.