Data Recovery: Enhetstyp

RAID Dataräddning

Ingen kan förutse när ett RAID system kommer att krascha, men vi vet att det kan vara katastrofalt när det inträffar.Om du fått problem med en RAID-array kan du kontakta experterna på Ibas Ontrack för att få tillbaka dina data så snabbt som möjligt.

Oavsett om din enhet har drabbats av fysiska skador eller logiska fel erbjuder vi dig olika servicenivåer. Allt för att möta just dina specifika behov.

Våra experter finns alltid till hands och hjälper till omedelbart. Vårt breda utbud av dataräddningstjänster garanterar att du får den bästa lösningen för att återskapa dina förlorade data efter en RAID krasch.

Goda råd när en RAID kraschat

Nas Unit with Fire Damage

Fråga dig följande innan du gör någonting:

 • Vad hände rent konkret/ hur såg händelseförloppet ut?
 • Vilka data har gått förlorade?
 • Hur kritiska/värdefulla är dessa data?
 • Finns det en backup eller andra möjligheter att återfinna dessa uppgifter?
 • Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av dataförlusten?

Svaren på de här frågorna är avgörande för att bestämma nästa steg i processen.

Ofta har du bara ett försök på dig att få igång systemet igen och återställa data, så det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt innan beslut tas.

Stopwatch

Gör inget förhastat!

Nästan alla åtgärder som skapar fler problem i stället för att lösa situationen sker under de första sextio minuterna, den så kallade gyllene timmen.

Här är några exempel:

 • Byte av fel diskar i RAID-konfigurationen.
 • Byte av fel RAID-controller.
 • Defekta diskar som tvingas igång genom flera startförsök.
 • Initialisering av fel diskar.
 • Misslyckad rebuild av RAID.
 • Återläsning av inaktuella säkerhetskopior till samma system.
 • VMware Storage vMotion när lagringssystemet är deffekt.

I alla dessa fall är det viktigt att alla aktiviteter avbryts och att inga ytterligare ändringar görs i systemets ursprungliga konfiguration eller på diskarna. En RAID är grunden för de flesta servrar, nätverksanslutna lagringsenheter (NAS) och lagringsanslutna nätverk (SAN). Det är ofta svårt att konstatera att det är RAID problem som utgör den underliggande orsaken till en dataförlust.

Du har oftast bara en chans att få i gång systemet igen och återställa förlorade data. Det är därför viktigt att ta kontakt med experter i ett tidigt skede så att inga förödande misstag begås. Dataräddningsexperterna på Ibas Ontrack hjälper dig och förklarar hur du ska gå vidare och upplyser dig om chanser, risker och alternativa sätt att återställa dina data.

Varför Ibas Ontrack

Flera tjänsteerbjudanden

Flera tjänsteerbjudanden

Ontrack-erbjudandets flexibla tjänsteerbjudanden för att möta dina unika behov och budgetöverväganden. Våra experter är i beredskap 24/7/365.

Fullständig transparens

Fullständig transparens

Vi vill att du ska ha kontroll över din dataåterställningsprocess. Du vet exakt vad som kan återvinnas innan du betalar.

Oöverträffad global expertis

Oöverträffad global expertis

Med stöd av världens största FoU-team har vi kunskapen och förmågan att tillgodose dina unika dataåterställningsbehov.

raid-recovery

Ibas Ontrack, din RAID recovery partner

Ibas Ontrack är erkänt ledande inom dataräddning globalt och använder avancerad teknik för att reparera, återställa och rekonstruera RAID-data som blivit otillgängliga.

Våra ingenjörer, med stöd av drygt 40 års forskning, erfarenhet och utveckling inom dataräddning, har kunskapen och verktygen för att få tillbaka dina data. Du får veta exakt vilka data som kan återställas innan du beställer själva räddningen. Vi utför RAID-recovery från:

 • Alla RAID-nivåer
 • Alla RAID-kontroller, RAID-arkitektur inklusive mjukvarudefinierad lagring (SDS).
 • Alla typer, fabrikat och modeller av hårddiskar.

Ibas Ontrack har det största specialistteamet och har genomfört mer än 500 000 dataräddningar. Med vår oöverträffade globala expertis är dina data i säkra händer.

Vilka Symptom Visar en Trasig RAID?

Många symptom tyder på ett RAID arrey fel.

Uppenbara symptom:

 • Felmeddelanden
 • Varningssignaler / larm
 • Stopp på servern
 • Missljud från hårddiskar

Mindre uppenbara symptom:

 • Korrupta data
 • Skadade databaser
 • Filer some j kan läsas
 • Logiska diskar försvunna
 • Förlorad tillgång till servrar, volymer, share, LUN
 • Volymer som är nere
 • Hastighet på systemet 
 • Ej längre tillgång till system

Vanliga Orsaker till RAID Dataförlust

HDD Icon
Mekaniska problem
RAID-system är byggda för att klara av en krasch på enskilda diskar, men när ett RAID-system väl är i ett försämrat tillstånd ökar arbetsbelastningen för de återstående diskarna och därmed också risken för ytterligare diskkrascher. Ytterligare fel på diskar kan leda till att RAID-systemet inte längre fungerar. Vi har den renrumsmiljö och expertis som krävs för att återställa data från kraschade diskar. Vi besitter även kunskaper och verktyg för att återuppbygga och reparera filsystem från RAID-system som skadats efter en misslyckad rebuild.
Power Icon
Problem med strömförsörjning
RAID-system kan påverkas av strömavbrott, störningar i elnätet och strömspikar som leder till förlust av data. RAID-system som körs med skador är särskilt sårbara, eftersom strömavbrott kan leda till att osynkroniserade enheter återinförs i systemet. I dessa fall har våra team verktygen och expertisen för att kartlägga data och logiskt bygga om RAID:en för att få fram de data som behövs.
Water Icon
Naturkatastrofer
Brand, vatten, smuts och andra föroreningar från naturkatastrofer kan ödelägga en RAID på ett ögonblick. För att återskapa filsystem från en RAID som drabbats av en naturkatastrof krävs speciell utrustning, kunskap och verktyg. Först måste hårddiskarna rengöras och hanteras utifrån vad de utsatts för. Därefter säkras rådata genom att diskytorna kopieras sektor för sektor till våra säkra servrar. Toppmoderna verktyg i kombination med egenutvecklad mjukvara används sedan för dataräddningen.
Human Icon
Mänskliga misstag
Oavsett om det är en olyckshändelse eller om det sker i illvilligt syfte kan dataförluster till följd av formatering, ominstallation eller överskrivning av volymer inträffa i alla organisationer av alla storlekar. Men med Ibas Ontracks kunskap och expertis kan även det mest ödesdigra misstagen åtgärdas och data kan återställas.
Cyber Attacks Icon
Cyberattacker
Oavsett om det sker via internet, interna nätverk eller annan IT infrastruktur så orsakar ovälkomna försök att stjäla, avslöja, ändra eller förstöra känslig information genom dataintrång och cyberattacker betydande dataförluster. Ibas Ontrack har verktygen och expertisen för att på ett säkert sätt återskapa dina data efter att du drabbats av en cyberattack.
Ransomware Attack Icon
Ransomware attacker
Ransomware är en form av skadlig programvara som krypterar offrets filer. Användarna kommer inte åt sina data trots att dom finns kvar. Nyckeln till krypteringen erbjuds man sedan att få mot en lösensumma som ska betalas till förövaren. Denna form av angrepp kan även leda till att data, förutom att bli krypterade, även blir stulna eller raderade. Ibas Ontracks experter på dataräddning kan återställa data efter en Ransomware-attack.

Vad våra kunder säger om våra tjänster för dataåterställning

TrustScore /5

Displaying 4-5 Reviews

reviews

4 enkla steg för att återställa förlorad data

Vi ser till att vår process är transparent, snabb och säker. Du kommer att bli informerad varje steg på vägen för fullständig sinnesfrid.

Samråd Samråd

Samråd

Kundtjänstrepresentanter finns tillgängliga 24/7 för att tillhandahålla kostnadsfria konsultationer för återställning av data från blixtnedslag eller strömstötsskador och en skriftlig offertuppskattning.

English 2 Gratis felsökning

Gratis felsökning

Ontracks experter kommer att rekommendera den bästa dataåterställningslösningen efter att ha granskat din strömstörningsskadade enhet. De kommer också att följa upp med en offert till fast pris och en översikt över servicenivåer och leveransscheman för att hjälpa till att få tillbaka din data så snabbt som möjligt inom din tidsram.

English 3 Data recovery

Data Recovery

När de har godkänts kommer din data att återställas baserat på den servicenivå du har valt. Du kommer att få en länk till vår säkra portal, som låter dig spåra din dataåterställningsstatus och visa återställningsbara filer.

This is the number 4 Dataretur

Dataretur

När data har återställts från din skadade enhet skickar vi tillbaka den till dig sparad på en krypterad extern enhet via leverans nästa dag.

Tjänster för RAID Dataräddning

In Lab Icon
In-lab RAID Data Recovery
Det här alternativet stöder alla typer av RAID-system, oavsett vad som har inträffat. Denna dataräddningstjänst utförs i våra toppmoderna dataräddningslabb och ISO-5/Class 100 renrumsmiljö för att garantera säkerheten för dina data.
Remote Icon
Remote RAID Data Recovery
Dina data återställs på distans utan att någonting lämnar dina lokaler. Vi ansluter till ditt system via Internet för att utföra både analyser och dataräddning. Kan användas när fysiska skador kan uteslutas och systemet fortfarande är i drift.
On Site Icon
On-site RAID Data Recovery
Om ditt RAID-system inte får lämna dina lokaler kan våra tekniker komma till dig. Detta alternativ är endast tillgängligt för nödsituationer. För att dataräddning på plats ska vara möjlig behöver vi först försäkra oss om att det inte finns några fysiska fel på hårddiskar eller annan utrustning.
Custom Raid Icon
Skräddarsydda lösningar för RAID Data Recovery
Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för proprietära RAID-system och/eller mycket komplexa system på företagsnivå. Vårt FoU-team kommer att samarbeta med din IT-personal för att skapa en nödlösning för att återskapa dina data.
Human Icon
RAID Data Recovery under Övervakning
En exklusiv tjänst som utförs på våra dataräddningslabb när det rör sig om extremt känslig information som ska räddas, till exempel när gäller rikets säkerhet. Din betrodda personal transporterar själva utrustningen till oss och övervakar den under hela processen, vilket garanterar att uppgifterna förblir skyddade. Denna tjänst erbjuds endast med speciella sekretessavtal och försäkringar.
Image of Server

RAID Recovery Tips

 • Byt aldrig ut en trasig hårddisk mot en hårddisk som tidigare ingått i ett RAID-system - se till att du raderar ersättningshårddisken helt och hållet innan du använder den.
 • Om en hårddisk ger ifrån sig ovanliga mekaniska ljud ska du omedelbart ta den ur drift och söka hjälp.
 • Klona hårddiskarna sektor för sektor innan du gör några ändringar i maskinvara eller programvara eller utför en RAID-rebuild.
 • Märk diskarna med deras position i en RAID-array.
 • Kör inte recovery program på skadade volymer. Verktyg för volymreparation, t.ex. CHKDSK, är utformade för att tvinga filsystem till ett konsekvent tillstånd. Detta kan vara användbart för ett system med en enda disk med enkla fel. I ett RAID-system kan en volyms inkonsekvens vanligtvis spåras till problem med RAID (dvs. diskar som inte är synkroniserade, misslyckad återuppbyggnad osv.) Att använda CHKDSK i sådana scenarier kan resultera i skadliga och oåterkalleliga ändringar i filsystemet.
 • Kör inte defragmenteringsprogram på diskar med misstänkta fel.
 • Kör inte program för volymåterställning vid strömavbrott på en RAID-array, när filsystemet ser misstänkt ut eller inte kan monteras, eller när data är oåtkomliga efter att strömmen återställts.

Hur snabbt kan jag få tillbaks mina data?

Du väljer själv den servicenivå som passar dig när felsökningen är klar.

Standard

Standard

7 arbetsdagar

Express

Express

3 dagar

Emergency

Emergency

24/7

Vanliga Frågor

Ä ren RAID array detsamma som en automatisk backup?

RAID-system kan konfigureras för att användas som en backup. Programvara som körs på en dator eller server hanterar säkerhetskopiorna och filerna kopieras till en RAID-enhet som är direkt ansluten eller ansluten till ett nätverk som en NAS-enhet. Eftersom RAID-system har mer än en disk och använder redundans finns det en allmän uppfattning att data är skyddade och inte kräver någon sekundär säkerhetskopiering. Men även om redundans ger viss säkerhet mot dataförlust finns det inget skydd om mer än en hårddisk går sönder.

Går det att rädda data från en formaterad RAID 5 volym?

Oftast går det att återställa data efter formatering av en RAID 5-volym, beroende på hur den formaterats. I operativsystemet Windows kan data fortfarande återställas om vi formaterar och skapar en tom volym. De ursprungliga uppgifterna finns fortfarande kvar på enheten i det "fria och tillgängliga" utrymmet. När RAID-controllern utför ett lågnivåformat raderas dock varje enskilt block på en hårddisk helt och hållet och data i det fria utrymmet skrivs över. En lågnivåformatering går långsammare än en vanlig formatering.

Hur vanligt är det med RAID krascher?

Tyvärr är dataförlust inte ovanligt med RAID-lagring. Komplexiteten hos modern hårdvaru- och mjukvaru-RAID ökar ytterligare genom förekomsten av deduplicering och komprimering. Om man nu räknar in ytterligare ett virtualiseringslager ökar sannolikheten för fel. RAID-controllerna håller reda på var all information finns på de många diskarna som står till deras förfogande. Men om en RAID-konfiguration blir skadad kan filerna inte återuppbyggas. När detta händer kan sammankopplingen av flera system potentiellt orsaka betydande dataförluster och driftstopp.

Kan man rädda raderade data från en RAID?

Ja. När Ibas Ontracks ingenjörer har tillgång till RAID-lagret fungerar en räddning av raderade filer i det filsystem som används på RAID:en på samma sätt som på en enskild hårddisk.

Kan ni rädda data från en RAID 0?

RAID-nivå 0 (striping) sprider datablock över flera enheter, vilket bidrar till ökad prestanda. Det ger högre hastighet, men av alla RAID-nivåer är det den mest känsliga för potentiell dataförlust. Eftersom data delas upp i segment och fördelas över enheterna kan alla data gå förlorade om en enhet går sönder. Lyckligtvis har Ibas Ontrack över 40 års erfarenhet och har utvecklat hundratals anpassade programvaror för att ta itu med de mest utmanande räddningarna.

Erfarenheter som betyder något

Ontrack har lång erfarenhet av att hantera alla typer av dataförlustscenarier. Vårt mål är att ge våra kunder sinnesfrid i händelse av dataförlust på grund av hårdvarufel, mänskliga fel, naturkatastrofer eller cyberattacker.

39

År

I branschen

1

Miljon+

Kunder och växer

120

Petabyte+

Data återställd

73,661,023,683

Av datafiler som återställts under de senaste tjugo åren... och fler och fler varje dag!

Börja din datarekonstruktion nu med en kostnadsfri konsultation.

Kontakta vårt team av experter!

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)