Data Erasure Verification Services

Raderar du på ett säkert sätt?

Ibas Ontrack har verktygen och kunskapen för att genomföra analyser av alla sorters lagringsmedia för att avgöra om data är fullständigt raderad.

Verifiering av raderingsprocesser

Ibas Ontrack har verktygen och kunskapen för att genomföra analyser av alla sorters lagringsmedia för att avgöra om data är fullständigt raderad.

Ibas Ontrack erbjuder verifiering av raderingsprocesser till stora företag, lagringsleverantörer, hårddisktillverkare med flera. Våra tjänster resulterar i en rapport som verifierar att all data raderats för garanterad datasäkerhet.

Är det viktigt att verifiera en raderingsmetod?

Flera företag har satt fokus på hur data raderas efter att dataläckage till följd av bristfälliga raderingsmetoder har uppmärksammats i media de senaste åren.

Verifiering av raderingsmetoder är en avgörande punkt i de rutiner man skapat för ta bort data när till exempel datorer skrotas eller ska säljas vidare.

Varför är det nödvändigt med fullständig radaring?

Stöld av känslig information

Stöld av känslig information

Om du låter känslig information finnas kvar på de lagringsmedia som är skadade eller ska kasseras, kan din organisation riskera att bli utsatt för stöld eller oavsiktlig exponering, något som kan få juridiska konsekvense.
Dålig kontroll av intern åtkomst till data

Dålig kontroll av intern åtkomst till data

Bruk Radering av en anställds dator efter att denne har lämnat företaget och innan datorn överlämnas till någon annan bidrar till att begränsa tillgången till känslig information.
Brott mot regler och bestämmels

Brott mot regler och bestämmels

Bestämmelser om integritetsskydd och arkivering åläggs en organisation som tillhandahåller både lagring och arkivering av olika data. För att arbeta i enighet med gällande förordningar måste godkända rutiner etableras. Raderingsprogram eller avmagnetisering med en degausser kommer att bidra till att företaget kan möta dessa krav på ett bättre sätt.

Vår process

1.

Förberedelse av media

Görs genom att ett specifikt, känt datamönster skrivs till det lagringsmedia som verifieringen ska göras på. Detta kan antingen utföras av Ibas eller av kunden själv.

2.

Raderingsprocessen

Mediet raderas med kundens sedvanliga metod. Detta kan antingen utföras av Ibas eller av kunden själv.

3.

Genomförande av grundlig analys

Lagringsmediet blir grundligt genomsökt och analyserat för att finna rester av det kända mönster som skrevs till det under förberedelsefasen. Ibas analyserar samtliga fysisk block på lagringsmedia, allt för att säkerställa om raderingen som utförts har varit tillräckligt säker.

4.

Framställning av detaljerade rapporter

En utförlig rapport levereras till kunden. Rapporten beskriver processen i sin helhet från förberedelse till slutgiltigt resultat. Den beskriver även de eventuella brister som upptäcks samt varför de uppstår.

Be om kostnadsfri rådgivning i dag

Våra radeirngsexperter kommer att kontakta dig och tillsammans tar vi fram lösningar som passar dig – både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt.

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)