Villkor för Auktoriserad Partner-programmet

Written By: Ontrack

Date Published: 2023-nov-30 09:18:37

Villkor för Auktoriserad Partner-programmet

Bli en Ibas Ontrack-partner

För att bli en Ibas Ontrack-partner ("Partner"), behöver du bara:

Hänvisa dina kunder direkt till en Ibas Ontrack-säljare under alternativet Kundhänvisning eller kontakta Ibas Ontrack under alternativet Partner-rabatt för varje projekt.

Dessa villkor reglerar inte alla förbindelser mellan en Partner och dess kunder utan endast de som uppfyller kriterierna nedan.

Tillvägagångssätt för att hänvisa ett projekt - kundhänvisningsalternativ

 • Om du inte redan är en Partner, registrera dig för att få ditt unika partnerregistreringsnummer.
 • Kontakta en Ibas Ontrack-säljare och förse dem med kontaktinformation till slutanvändaren samt ditt Partnerregistreringsnummer eller ditt företagsnamn.
 • Ibas Ontrack kommer att ansvara för att hantera säljcykeln med dina kunder och kommer att ingå avtal direkt med din kund. Du samtycker till att inte presentera kontraktsförslag eller prissättning för tjänsterna till den hänvisade kunden, eller delta i försäljningscykeln, om inte Ibas Ontrack begär det.
 • Hänvisningsavgifter på produkter eller tjänster som tillhandahålls kunden betalas till Partnern netto 45 kalenderdagar från slutet av det kvartal då Ibas Ontrack fick betalning från kunden.
 • Ibas Ontrack kommer att kontakta dig och begära en faktura för hänvisningsavgiften, Partnern kommer då att ha 6 månader på sig att tillhandahålla en faktura. Om Partnern inte tillhandahåller fakturan inom denna tid, kommer ingen hänvisningsavgift att betalas.

Tillvägagångssätt för att sälja ett projekt - alternativet Ibas Ontracks Partner-rabatt

 • Om du inte redan är en Partner, registrera dig för att få ditt unika partnerregistreringsnummer.
 • Kontakta en Ibas Ontrack-säljare och uppge ditt Partnerregistreringsnummer.
 • Ibas Ontrack ingår kontrakt direkt med Partnern.
 • Rabatten på en produkt eller för tjänster kommer att tillämpas i samband med fakturering. Partnern måste betala sina fakturor i tid för att få behålla sin status i Ibas Ontracks partnerprogram.

Undantag och begränsningar för programmet

 • Ibas Ontrack betalar ingen provisionsavgift för projekt som inte kan identifieras med partnerns registreringsnummer eller företagsnamn.
 • En hänvisningsavgift eller rabatt gäller endast för de första sex månadernas fakturor för ett hänvisat projekt.
 • Om en kund kontaktar Ibas Ontrack direkt före en hänvisning från Partnern, då betalar inte Ibas Ontrack ut någon provisionsavgift till Partnern för det angivna projektet.
 • Partnerns omkostnader, inklusive men inte begränsat till, media, frakt och liknande avgifter, återbetalas inte av Ibas Ontrack.
 • Avtal måste godkännas av kunden inom 180 dagar efter hänvisningen. Som en allmän regel betalas ingen provisionsavgift av Ibas Ontrack för projekt som upprättats mer än 180 dagar efter hänvisningen. Partnern kan begära en förlängning av 180-dagarsperioden för hänvisning och efterföljande betalning av provision, men varje förlängning av tidsperioden och betalning av provision kommer att ske efter Ibas Ontracks eget gottfinnande.
 • Belopp för vilka Ibas Ontrack måste ansöka om indrivning kommer att räknas av och/eller betalas pro rata baserat på de betalningar som säkrats.
 • Inga hänvisningsavgifter betalas för återupptagna jobb med utökat arbete.
 • Om en hänvisning inte har gjorts för kundens framtida projekt, betalas inga hänvisningsavgifter av Ibas Ontrack för framtida direkta kontrakt mellan den hänvisade kunden och Ibas Ontrack.
 • Projekt kan vägras på Ibas Ontracks eget gottfinnande. Skäl för vägran inkluderar men är inte begränsade till projekt från:
 • befintliga Ibas Ontrack-kunder;
 • kunder som för närvarande förhandlar med Ibas Ontrack om att bli kunder, och
 • kunder som är involverade i ärenden som skapar en potentiell konflikt för Ibas Ontrack och/eller dess andra kunder.
 • Blancco raderingslicenser och prenumerationer ingår inte i programmet.
 • Projekt för datamigrering ingår inte i programmet.
 • Projekt för dokumentgranskning ingår inte i programmet.
 • Eventuella partner-erbjudanden

Övriga villkor

 • Advokatbyråer kvalificerar sig inte som partners för programmet.
 • Ibas Ontrack har full bestämmanderätt över att bevilja partnerregistrering eller ej.
 • Ibas Ontrack kan när som helst återkalla partnerstatus och behåller rätten att avbryta programmet.
 • Ibas Ontrack behåller rätten att bestämma eventuella villkor enligt vilka det kan tillhandahålla sina tjänster till kunder.
 • Regler för detta partnerprogram kan ändras utan föregående meddelande. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Ibas Ontracks webbplats.