RAID 1: Ett system för bättre hantering av fel

Written By: Ontrack

Date Published: november 06, 2023

RAID 1: Ett system för bättre hantering av fel

Healthy RAID 1 Array
 

Medan ett RAID-system totalt sett gör det möjligt att optimera datalagring genom att distribuera den över flera hårddiskar, har varje konfiguration sina egna fördelar.

RAID 1, som speglar data, rekommenderas speciellt för de som i första hand är ute efter redundans.

Vad är en RAID 1-konfiguration?

En RAID-array är en samling av flera diskar som konfigurerats, antingen av mjukvara eller en fysisk så kallad «controller», på ett sätt som skyddar data eller förbättra prestanda. RAID står för "Redundant Array of Independent Disks". Det finns många olika typer av RAID-arrayer som påverkar läs- och skrivhastigheter, såväl som redundans eller feltolerans.

RAID 1-systemet är förmodligen ett av de enklaste. Det fungerar genom att använda dataspegling. Med andra ord är diskarna i arrayen organiserade i par. På varje par skrivs informationen samtidigt. Kort sagt, RAID 1 har perfekt redundans, vilket gynnar datasäkerheten.

Kan RAID 1 användas på en extern hårddisk?

RAID-teknik används vanligtvis på interna hårddiskar, men det är fullt möjligt att använda detta RAID-system på externa hårddiskar. Det finns kommersiellt tillgängliga produkter speciellt utformade för att rymma flera hårddiskar som gör det möjligt att skapa en RAID 1-array.

Kan man ha en NAS-server i RAID 1?

Svaret är ja. Som en påminnelse är en NAS, eller Network Attached Storage, en fristående lagringsenhet. Det är i huvudsak ett delat lagringsutrymme som är tillgängligt via ditt nätverk (privat eller professionellt). Du kan konfigurera lagringen på din NAS i en mängd olika RAID-konfigurationer, inklusive RAID 1.

Kan man rädda data från en RAID 1-array?

En korrekt RAID 1-array kommer att ha två speglade hårddiskar, vilket innebär att data är densamma på båda hårddiskarna.

 

Healthy RAID 1 Array

 

RAID 1-system gör dataräddning möjlig på ett par olika sätt. Om den primära disken i arrayen kraschar, ska systemet växla över till den sekundära disken. Detta gör att användaren kan fortsätta använda systemet utan avbrott. Den felaktiga disken kan sedan ersättas med en ny disk och speglas från den sekundära disken.

Om det inte fungerar att byta disk, eller om båda diskarna rapporterar fel, kan Ibas Ontrack hjälpa till. Våra experter kommer rekonstruera innehållet på båda diskarna om det är möjligt.

Om en av diskarna rekonstrueras utan fel kommer vi att använda dessa data för att bygga om den logiska volymen och återställa data. I bilden nedan skulle vi använda Drive 1 för att bygga om filsystemet och återställa data.

RAID 1 One Failed Drive

 

Om båda diskarna kraschar kan vi använda rekonstruerade data från båda diskarna för att bygga om det logiska filsystemet och återställa dina data. Att ha 2 diskar att rädda data från ger oss en stor chans att återställa alla dina filer. I bilden nedan kommer vi att använda en del av Drive 1 och en del av Drive 2 för att bygga om filsystemet och rädda data. Data 1 och 4 skulle komma från Drive 1 och data 2 och 3 skulle komma från Drive 2.

RAID 1 Two Failed Drives

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)