Så här avgör du om en hårddisk är trasig

Written By: Ontrack

Date Published: oktober 10, 2022

Så här avgör du om en hårddisk är trasig

Allt fler använder hårddiskar för att lagra och säkerhetskopiera data än någonsin tidigare.

Livslängden för hårddiskar kan variera mellan olika enheter, men förr eller senare går de sönder. Vissa slutar fungera plötsligt utan förvarning, medan andra blir långsamt sämre under en tid, utan att användaren märker det.

Vad är en trasig hårddisk?

Det finns två typer av hdd-fel:

  • Fysiskt fel på hårddisken
  • Logiskt fel på hårddisken

Fysiskt fel på hårddisken innebär att hårddisken eller en av dess komponenter har skadats fysiskt eller har slutat fungera helt.

Logiska fel på hårddisken innebär att det inte finns några mekaniska problem, men att hårddisken inte fungerar normalt. Med denna typ av fel uppstår skador på filstrukturen eller programvaran på hårddisken.

Varför går hårddiskar sönder?

Hårddiskar är beroende av rörliga delar för att fungera och förr eller senare går dessa rörliga delar sönder. Detta kan bero på användning eller fysisk skada.

Förr eller senare går alla hårddiskar sönder. I regel håller mellan 4–8 år vid måttlig användning, men det finns flera faktorer som påverkar hur länge de håller, bland annat hur ofta de används och hur väl de sköts.

Fel på en hårddisk kan bero på:

  • Fysiska skador
  • En strömtopp
  • Ålder

Så här avgör du om en hårddisk är trasig

Fel kan uppstå utan förvarning. Det finns dock flera vanliga tecken som kan betyda att din hårddisk är på väg att gå sönder:

Långsam prestanda

Ett av de första tecknen på fel är nedsatt prestanda. Om du märker att systemet börjar gå långsamt när du startar program, söker efter filer eller sparar dokument, kan det vara ett tidigt varningstecken på att hårddisken håller på att gå sönder. 

Fryser och kraschar

Alla enheter fryser eller kraschar då och då. Om din enhet fryser och kraschar ofta kan det dock vara ett tecken på att hårddisken närmar sig slutet av sin livslängd, framför allt om det inträffar efter att du har installerat något nytt.

Korrupt data

Om du upptäcker fler skadade filer än vanligt kanske hårddisken börjar gå sönder. Det finns olika tecken på skadad data, inklusive:

  • Förvrängda mappnamn
  • Felmeddelanden när du flyttar eller sparar filer
  • Filer kan inte öppnas
  • Mappar eller filer försvinner

Om du ser skadade filer oftare än vanligt kan det tyda på att din hårddisk är nära att gå sönder.

Dåliga sektorer

Dåliga sektorer är sektorer på en disklagringsenhet som har skadats permanent. När skadan är skedd går alla data som lagras i sektorn förlorade.

Ett ökande antal skadade sektorer kan vara ett tecken på hårddiskfel.

Ovanliga ljud

Ovanliga ljud som klickande, malande eller pipande kan vara ett tecken på att det är något fel på din hårddisk.

Vanligast är ett upprepat klickljud som uppstår när huvudet försöker skriva data, misslyckas, återgår till sin utgångsposition och försöker igen och igen. När huvuden går sönder kan de falla ner på plattans yta, repa de ömtåliga ytorna och orsaka dataförlust.

Om du hör ovanliga ljud när du använder datorn är det ett tydligt tecken på att en komponent i hårddisken inte fungerar. Säkerhetskopiera då dina data och stäng av hårddisken för att undvika att skadan förvärras.

S.M.A.R.T-status

S.M.A.R.T-övervakning (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) ger hårddisken intern statusövervakning. Detta kan upptäcka eventuella kommande hårddiskfel och informera dig så att du kan vidta åtgärder och säkerhetskopiera dina data.

Om S.M.A.R.T-status visas som INTE OK eller om en status som Dålig, Varning eller Okänd visas, måste du hålla ett öga på hårddisken och säkerhetskopiera dina data. Den kanske inte går sönder direkt, men statusen är ett tecken på att något inte står rätt till. 

Gör så här om hårddisken har gått sönder

I vissa fall misslyckas S.M.A.R.T-övervakningen. Då får du kanske inte ett meddelande om att hårddisken är skadad. Därför är det är viktigt att vara medveten om de varningstecken som beskrivs ovan.

Ju tidigare du agerar på tecken på en trasig hårddisk, desto större chans har du att förhindra att dina data går förlorade permanent. Om du misstänker att din hårddisk håller på att gå sönder bör du säkerhetskopiera alla dina data omedelbart och överföra dem till en annan lagringsenhet.

Om du inte kan överföra dina filer stänger du av hårddisken omedelbart eftersom det bidrar till att förhindra dataförlust.

Hör av dig idag

På Ontrack utför vi dataåterställning från hårddiskar av vilket märke, modell eller operativsystem som helst.

Om din hårddisk har gått sönder och du behöver hjälp med att få tillgång till dina data kontaktar du oss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)