Vad kan hända när du migrerar data? | Dataräddning |

Written By: Ontrack

Date Published: oktober 10, 2022

Vad kan hända när du migrerar data? | Dataräddning |

De flesta gillar att uppgradera sin utrustning med något helt nytt! Ny telefon, surfplatta, eller en server i datarummet på jobbet. Men blanda inte ihop detta med migration, det är inte alltid lika kul.

Du uppgraderar gärna från en version till en annan, men vid stora uppgraderingar kan migrering vara nödvändig. Då flyttar du data, oftast från en databas eller ett program till en annan. Från en laptop till en server eller när du ska införa ett nytt backupsystem.

Även om detta inte är det mest spännande i en IT-vardag är det nödvändigt för att upprätthålla bra administration och underhåll av data. Men migrering är synonymt med risk och en dataförlust är inte ovanlig.

Vårt moderbolag KLDiscovery, frågade nyligen 600 IT-administratörer världen över vad de ansåg var de största riskerna.

Den överlägset största risken är fel på backup av data som är en del av migreringen. Felen uppstår antingen på själva enheten, maskinvaran eller i programvaran.

Administratörerna ser inte skillnaden i risk mellan laptops, stationära datorer, mobila enheter eller servrar, annat än mängden data.

  • Var tredje användare har förlorat data vid migrering till en ny programvara på servern.
  • Hälften hade förlorat data vid uppgradering av programvara på datorn.
  • 6 av 10 hade backup men 75 % kunde inte återställa data
  • Var fjärde förlorade all sin data

Vad kan man lära sig?

Det viktigaste man kan ta med sig är att vissa dataförluster är oundvikliga. Samtidigt finns det ingen anledning att tro att behovet av migrering blir mindre med tiden som kommer. Därför gäller det att alltid ta backup och kontrollera rutinerna för restore av backup. Detta är särskilt viktigt innan du börjar en migrering.

Tips för att reducera risken

  • Ta din tid när du planerar en backup investering.
  • Bestäm dig för hur ofta du ska säkerhetskopiera.
  • Inkludera alla enheter som lagrar data du vill ta backup på.
  • Kontrollera rapporter som genereras för felmeddelanden.
  • Testa backupen regelbundet så att du vet att data kopieras korrekt.
  • Var extremt försiktig när du startar migreringen. Gör det inte om du är osäker på vad du håller på med.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)