Veckans checklista för IT-chefen | Hårddiskkrasch | Ibas

Written By: Ontrack

Date Published: oktober 10, 2022

Veckans checklista för IT-chefen | Hårddiskkrasch | Ibas

En bra plan och regelbundenhet säkerställer oftast att verksamheten går bra. Onödiga driftavbrott undviks och pengarna kan användas till riktiga investeringar istället för att åtgärda vanliga supportproblem.

Kontrollera backup

Backup är den räddningen vid en datakrasch. Om du har rutiner där du kvalitetskontrollerar nattens backup är du väl förberedd för en diskkrasch. Studera gärna loggfiler på jakt efter speciella fel eller filer som inte blivit kopierade. Ser du något ovanligt ska du omedelbart vidta åtgärder.

Tips: Varje vecka kan du med fördel testa din backup. Då kan du se om allt fungerar som det ska utan fel i processen eller på media. Du säkerställer även att rätt kompetens finns till hands.

Ledig diskplats

Ett företags datalagringsbehov ökar kraftigt för varje år som går. Om du inte har kontroll, kan ditt lagringssystem så småningom fyllas. När du närmar dig gränsen kommer också servrarna fungera sämre och åtkomstider att försämras för användarna. Du har kontroll när du har översikt över dina diskar och du kommer i framtiden ha lättare att planlägga en mer strategisk lagringstillväxt när du slipper köpa in dyra extradiskar.

Tips: Ledig diskplats hittar du enkelt med dessa kommandon: fsutil volume diskfree C:

Kontrollera händelseloggar

Servrarna är ett bra ställe att leta efter fel. Där finner du säkrast spår som tyder på att något är fel, och dessa spår hittar du i loggarna. Var noga med alla felmeddelanden och varningar, varje vecka bör de ses över för att identifiera specifika saker som kan utvecklas till större problem. Regelbundna genomgångar ser till att risken för driftstopp minimeras.

Tips: På överbelastade servrar är loggarna väldigt långa. Använd ”Filter Current Log” så att du endast filtrerar ut varningar och fel. Använder du ”Event source” eller ”Event IDs” söker du ännu mer specifikt.

Kontrollera antivirus

Du måste vara säker på att det inte kommer in virus eller malware i ditt nätverk. Antivirussystemen måste vara på och uppdaterade hela tiden. Du måste kontrollera loggar för att hitta datorer som infekterats. Dessa system måste kontrolleras från en central admin så att du kan försäkra dig om att uppdateringar och processer är uppdaterade.

Tips: Du har kontroll när antivirusprogramvaran konfigureras så att den har tillgång till filer från ditt centrala arkiv så att inte användarna själva laddar ner från leverantören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)