Analysverktyg och Verktyg som Tillhandahalls från Tredjepartsleverantorer

Written By: Ontrack

Date Published: 2023-dec-01 05:38:21

Analysverktyg och Verktyg som Tillhandahalls från Tredjepartsleverantorer

ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSVERKTYG

Vi har implementerat följande analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer:

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Google Tag Manager är ett verktyg som låter oss integrera spårnings- eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte själv några användarprofiler, lagrar inga cookies och utför heller inga oberoende analyser. Det hanterar och kör endast de verktyg som integrerats i det. Google Tag Manager samlar emellertid in din IP-adress, som också kan komma att överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google. Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendemönster hos webbplatsbesökare. För detta ändamål får vi en mängd olika användardata, såsom sidor som besöks, tid som spenderas på sidan, det använda operativsystemet och användarens ursprung.

Google kan komma att konsolidera dessa data i en profil som är tilldelad respektive användare eller användarens enhet. Dessutom tillåter Google Analytics oss att registrera dina mus- och rullningsrörelser och klick, bland annat.

Google Analytics använder olika modelleringsmetoder för att utöka de insamlade datauppsättningarna och använder maskininlärningsteknik för dataanalys. Google Analytics använder teknik som utför användarigenkännande i syfte att analysera användarnas beteendemönster (t.ex. cookies eller digitala fingeravtryck på enheten). Användningsinformationen för webbplatsen som registrerats av Google överförs som regel till en Google-server i USA, där den lagras. Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Plug in

Du kan förhindra inspelning och bearbetning av dina data av Google genom att ladda ned och installera den insticksmodul för webbläsare som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 Mer information om Google Analytics hantering av användardata finns i Googles dataintegritetsdeklaration på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Arkiveringsperiod

Data på användar- eller incidentnivå som lagras av Google och är kopplad till cookies, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, annonserings-ID för Android) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Klicka på följande länk för mer information: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google Search Console

Vi använder Google Search Console för att tekniskt övervaka vår webbplats efter fel. Google Search Console är en kostnadsfri tjänst som låter oss övervaka och hantera vår närvaro i Googles sökindex. I Googles sökindex får vi tillgång till data och information som Google har om vår webbplats. Inga användar- eller spårningsdata överförs till Google från oss. Vi tar bara emot data från Google om vår specifika webbplatsnärvaro.

Du kan hitta mer information om Googles användarvillkor och integritetspolicy på https://policies.google.com/ och ytterligare information om sökkonsolen på https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=en.

Google My Business

Vi driver en så kallad Google My Business-profil tillhörande Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google personuppgiftsansvarig för dina insamlade uppgifter.

Via Google My Business kan vi marknadsföra vår verksamhet för dig.  Genom Google My Business har du möjlighet att kontakta oss och betygsätta vår verksamhet, samt ladda upp bilder relaterade till oss. Användningen av vår Google My Business-profil och dess funktioner är ditt eget ansvar. Detta omfattar användningen av sociala och interaktiva funktioner (t.ex. för att kommentera, dela, betygsätta eller skicka direktmeddelanden). När du besöker och interagerar med vår Google My Business-profil samlar Google även in din IP-adress och annan information som finns på din terminalenhet i form av så kallade cookies. Uppgifterna som samlas in om dig i detta sammanhang behandlas av Google och kan komma att överföras till länder utanför EU. Vilken information Google tar emot och hur den används beskrivs generellt av Google i dess integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Om du vill kontakta oss via vår Google My Business-profil använder du ”Kontaktformulär/kontakta oss via e-post”. Vi använder dina uppgifter för att svara på din förfrågan via Google My Business eller för att svara på din recension. Utöver det behandlar vi inga ytterligare uppgifter från din användning av Google My Business.

Google Ads

Vi använder Google Ads. Google Ads är ett onlinekampanjprogram från Google. Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredjepartswebbplatser om användaren anger vissa söktermer i Google (sökordsinriktning). Det är också möjligt att placera riktade annonser baserat på användardata som Google har i sin besittning (t.ex. platsdata och intressen; målgruppsinriktning). Vi kan analysera dessa uppgifter kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som resulterat i visningen av våra annonser och hur många annonser som ledde till respektive klick.

Data från Google Ads överförs till Google i USA.  Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här https://policies.google.com/privacy/frameworks och här https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (ej anpassat)

Vi använder Google AdSense, en annonsinbäddningstjänst som tillhandahålls av Google. Vi använder Google AdSense i läget "icke-personaliserat". I motsats till det personliga läget är annonserna då inte baserade på dina tidigare användarmönster, och tjänsten genererar ingen användarprofil åt dig. Istället använder tjänsten så kallad "kontextinformation" för att välja vilka annonser som läggs upp för dig att se. De valda annonserna baseras exempelvis på din plats, innehållet på webbplatsen du besöker vid den tidpunkten eller de söktermer du använder. Om du vill veta mer om de distinkta skillnaderna mellan personlig inriktning och inriktning som inte har anpassats av Google AdSense klickar du på följande länk: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Kom ihåg att om Google Adsense används i det icke-anpassade läget är det möjligt att cookies lagras eller att jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. digitala fingeravtryck) används.

Data från Google Adsense överförs till Google i USA.  Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du har möjlighet att självständigt justera annonsinställningarna i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på länken nedan och logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.

För mer information om Googles annonseringsteknik klicka här: https://policies.google.com/technologies/ads och här https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Conversion-Tracking

Vi använder Googles konverteringsspårning som tillhandahålls av Google. Med hjälp av Google Conversion-Tracking kan vi se om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel analysera hur ofta vilka knappar på vår webbplats har klickats på. samt vilka produkter som granskas eller köps med en viss frekvens. Syftet med denna information är att sammanställa konverteringsstatistik. Vi lär oss hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har genomfört. Vi får ingen information som gör det möjligt för oss att personligen identifiera användarna. Google använder cookies eller jämförbar igenkänningsteknik i identifieringssyfte.

Mer information om Googles konverteringsspårning finns i Googles dataskyddspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google DoubleClick

Vi använder funktionerna i Google DoubleClick som tillhandahålls av Google. 

DoubleClick används för att visa dig intressebaserade annonser i hela Googles nätverk. Annonser kan skräddarsys efter tittarens intressen med hjälp av DoubleClick. Våra annonser kan till exempel komma att visas i Googles sökresultat eller i banners kopplade till DoubleClick. För att kunna visa reklaminnehåll för användarna måste DoubleClick känna igen respektive besökare så att den kan tilldela användaren besökta webbplatser, klick och annan information om användarmönster. För att göra detta distribuerar DoubleClick cookies eller jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. digitala fingeravtryck). Den registrerade informationen konsolideras till en pseudonymanvändarprofil så att respektive användare kan visas intresseanpassad reklam.

För ytterligare information om hur du invänder mot annonserna som visas av Google besöker du följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Web Fonts

Vi använder webbteckensnitt från Google. När du går in på en sida på vår webbplats kommer din webbläsare att läsa in de nödvändiga webbteckensnitten i din webbläsares cacheminne för att visa text och typsnitt korrekt på ett enhetligt sätt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Som ett resultat kommer Google att få veta att din IP-adress använts för att komma åt den här webbplatsen.

Om din webbläsare inte skulle stödja webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt som är installerat på din dator att användas. Mer information om Googles webbteckensnitt finns på den här länken: https://developers.google.com/fonts/faq och läs Googles dataintegritetsdeklaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe Fonts

Vi använder Adobe Fonts från Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (”Adobe”). När du öppnar sidorna på denna webbplats kommer din webbläsare automatiskt att ladda erforderliga typsnitt direkt från Adobes webbplats för att kunna visa dem korrekt på din enhet på ett enhetligt sätt. Som ett resultat kommer din webbläsare att upprätta en anslutning till Adobes servrar i USA. Därför får Adobe veta att din IP-adress använts för att komma åt den här webbplatsen. Enligt informationen från Adobe kommer inga cookies att lagras i samband med tillhandahållandet av typsnitten.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Mer information om Adobe Fonts finns i policyerna under:https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. Adobes dataintegritetsdeklaration kan läsas på: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps från Google.

För att möjliggöra användningen av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress lagras. I regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Vi har ingen kontroll över dataöverföringen. Om Google Maps har aktiverats har Google möjlighet att använda Googles webbteckensnitt för enhetlig avbildning av typsnitt. När du går in på Google Maps kommer din webbläsare att läsa in de nödvändiga webbteckensnitten i din webbläsares cacheminne i syfte att visa text och typsnitt korrekt.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och här https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

För mer information om hantering av användardata, läs Googles dataintegritetsdeklaration på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA från Google. Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om data som anges på denna webbplats (t.ex. information som skrivs in i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiserat program. För att fastställa detta analyserar reCAPTCHA beteendet hos webbplatsbesökarna baserat på en mängd olika parametrar. Denna analys utlöses automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd olika data (t.ex. IP-adress, den tid som webbplatsbesökaren tillbringade på webbplatsen eller markörrörelser initierade av användaren). Den data som spåras under sådana analyser vidarebefordras till Google. reCAPTCHA-analyser körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare uppmärksammas inte på att en analys pågår.

För mer information om Google reCAPTCHA, se Googles dataintegritetsutlåtande och användarvillkor under följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=en och https://policies.google.com/terms?hl=en.

YouTube med utökad dataskyddsintegration

Vår webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören använder Google.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Detta läge säkerställer att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partners kan uteslutas som ett resultat av det utökade dataskyddsläget. Till exempel: Oavsett om du tittar på en video eller inte, kommer YouTube alltid att upprätta en anslutning till Google DoubleClick-nätverket. Så fort du börjar spela upp en YouTube-video på denna webbplats kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats, gör du det möjligt för YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kommer YouTube dessutom att kunna placera olika cookies på din enhet eller jämförbara tekniker i igenkänningssyfte (t.ex. digitala fingeravtryck). På så sätt kommer YouTube att kunna få information om den här webbplatsens besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet samt för att förhindra försök att begå bedrägerier. Under vissa omständigheter kan ytterligare databearbetningstransaktioner utlösas efter det att du har börjat spela upp en YouTube-video, något som ligger utanför vår kontroll.

För mer information om hantering av användardata på YouTube, läs YouTubes dataintegritetsdeklaration på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Rättslig grund för behandling

Alla verktyg som beskrivs i denna policy är baserade på berättigade intressen i enlighet med artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen 679/2016 ("GDPR") eftersom vi har ett intresse av att förstå de kommersiella preferenserna hos våra webbplatsanvändare.  Under vissa omständigheter, där ett avtal har ingåtts, baseras sådan rättslig grund på samtycke, i enlighet med artikel 6.1(a) i GDPR. Detta samtycke kan dras tillbaka när som helst.