Användning av Sociala Medier

Written By: Ontrack

Date Published: 2023-dec-04 08:21:50

Användning av Sociala Medier

Användning av sociala medier

Vi har profiler som är tillgängliga för allmänheten i sociala medier som Facebook och Twitter.  De plattformar för sociala medier som vi använder listas nedan.  Plattformar för sociala medier analyserar i allmänhet ditt användarbeteende om du besöker plattformarnas webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (exempelvis ”gilla”-knappar eller bannerannonser). När du besöker våra sidor i sociala medier aktiveras flera åtgärder. Närmare bestämt sker följande:

  • Om du är inloggad på ditt konto i sociala medier och besöker vår sida i sociala medier, kan aktören som driver plattformen (exempelvis Facebook) koppla detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto på respektive plattform i sociala medier. Dessa data kan exempelvis samlas in via cookies som lagras på din enhet eller genom att din IP-adress registreras.
  • Med hjälp av data som samlas in på detta sätt kan aktörerna som driver plattformar i sociala medier skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. Den här processen gör det möjligt att visa intressebaserade annonser för dig i och utanför sociala medier. Om du har ett konto hos respektive plattform i sociala medier kan intressebaserade annonser visas på alla enheter som du är inloggad på eller har loggat in på. Vi kan inte identifiera alla bearbetningsåtgärder på plattformar för sociala medier. Beroende på aktören kan därför ytterligare datainsamlingsprocesser genomföras.   
    Mer information finns i användarvillkoren och integritetspolicyn för respektive plattform i sociala medier.

Rättslig grund

Vår användning av sociala medier är ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 (1) i den allmänna dataskyddsförordningen 679/2016 (eller ”GDPR”). Den specifika rättsliga grund som används av aktören som driver den sociala medieplattformen kan vara en annan och du bör läsa aktörens integritetspolicy.

Ansvar och utövande av rättigheter

Om du besöker någon av våra sidor i sociala medier (exempelvis Facebook) är vi, tillsammans med aktören för den sociala medieplattformen, ansvariga för den datainsamling och bearbetning som sker under ditt besök. Du kan i princip utöva dina lagliga rättigheter (såsom tillgång till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) mot oss såväl som mot aktören för respektive sociala medieplattform (exempelvis Facebook).

Trots det delade ansvaret med aktören för den sociala medieplattformen avgörs vår juridiska förmåga med avseende på att svara på dina lagliga rättigheter av den tillämpliga aktören.

Lagringstid

De data som samlas in direkt av oss via sidor i sociala medier raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem eller när du återkallar ditt samtycke till lagringen (om tillämpligt) eller om syftet med datalagringen förfaller. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Gällande lag rörande datalagringsperioder förblir opåverkad.

Vi har ingen kontroll över lagring och varaktighet för dina data som lagras av aktören för den sociala medieplattformen. Kontakta aktören för den sociala medieplattformen för mer information.

Plattformar i sociala medier