RAID 0: Den klassiska metoden för att stripa data

Written By: Ontrack

Date Published: november 06, 2023

RAID 0: Den klassiska metoden för att stripa data

Healthy RAID 0 Array

RAID 0 är en teknologi som kombinerar två eller flera hårddiskar och stripar data över diskarna för att förbättra prestandan för läsning och skrivning av data.

 

Vad är en RAID 0 konfiguration?

RAID 0 är en teknik som bygger på att man kopplar ihop minst två hårddiskar i ett stripe-set. Data som skrivs till systemet distribueras över de fysiska diskarna för att förbättra läs/skrivprestandan. Prestanda ökar med antalet hårddiskar som sätts samman, förutsatt att du använder en dedikerad RAID-kontroller.

 

Vilka är de största fördelarna med en RAID 0-array?

Den största fördelen med en RAID 0-array är hastigheten. Att distribuera data över arrayen gör att två eller flera hårddiskar kan arbeta samtidigt och minskar tiden för skrivning avsevärt. Prestandan ökar drastiskt med antalet diskar i arrayen. En annan fördel är att diskarna är fullt utnyttjade eftersom det inte finns några paritets- eller spegeldata att skriva.

 

Vem använder RAID 0?

RAID 0 används i alla miljöer där processhastigheten av data är en viktig faktor. Hemma kan gamers, videoredigerare eller andra som behöver en snabb lagring dra fördel av denna kombination för att tjäna värdefulla millisekunders latens.

Databashantering och videobehandling inom multimediabranschen har stor nytta av RAID 0, där hårddisken ofta är en flaskhals i processandet av stora datamängder. Det bör noteras att RAID 0 inte är feltolerant. En enda defekt hårddisk kommer att resultera i förlust av all data. Säkerhetskopieringar eller andra dataskyddssystem måste implementeras för att skydda data som lagras i en RAID 0-array.

 

Kan man rekonstruera data från en RAID 0-array?

Dataåterställning från en RAID 0 är möjlig. En RAID 0-array bör ha 2 eller fler hårddiskar och data kommer att vara utspridda, stripade, över diskarna (se bilden nedan för ett exempel på en array).

Healthy RAID 0 Array

När en disk går sönder i en RAID 0-array behövs ett erfarna tekniker på ett recoveryföretag för att återuppbygga data. Se bilden nedan för ett exempel på en defekt disk i en RAID 0.

RAID 0 One Failed Drive

Dataräddningsexperterna kommer att försöka övervinna de fysiska skadorna, mekaniska problemen och fel på elektronik som förhindrar åtkomst till data på disken. Om de lyckas kan arrayen byggas om och data extraheras. Om teknikerna inte lyckas helt kommer det att krävas en specialteknik och recovery-verktyg för att återskapa arrayen, bygga om filsystemet, virtuellt reparera volymen och extrahera data.

En liknande situation uppstår när flera hårddiskar felar i en RAID 0. Se nedan för ett exempel på flera defekta diskar.


RAID 0 Multiple Failed Drives

I det här fallet måste dataräddningsexperterna hantera den fysiska skadan och göra bästa möjliga kopia av alla diskar. Om de rekonstruerar mindre än 100 % från någon av diskarna måste de bygga om och reparera filsystemet för att rekonstruera data.

Även med en ofullständig kopia av en disk är det möjligt att återskapa viktiga data från RAID 0-arrayen. Kontakta Ibas Ontrack för information och detaljer om hur vi kan hjälpa till med en RAID 0-krasch.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)