Renrum i världskass

Written By: Ontrack

Date Published: december 12, 2023

Renrum i världskass

img_600x600_cleanroom01Våra arbetsbänkar följer ISO 14644-1 class 5 standard

Har du en hårddisk med en mekanisk skada bör denna öppnas i en lämplig miljö för att undvika att få en skada som inte går att reparera.

Våra renrum har speciella arbetsbänkar konstruerade med HEPA-filter som filtrerar bort partiklar ner till 0,5 mikrometer i diameter. Arbetsbänkarna och våra arbetsstationer är anordnade i specialiserade områden baserat på typen av media: 2,5, 3,5 IDE, SATA-stationer, USB-stationer, SAS, SCSI, SSD, flash, telefoner, surfplattor och servrar. Alla arbetsbänkar följer ISO 14644-1 klass 5 standarder..

 

Säker miljö

Ibas och Ontracks renrum världen över är säkrade miljöer med CCTV-övervakning.

Nyckelpersoner är säkerhetsklarerade av försvaret och vi följer strikta IT-säkerhetsprotokoll som revideras årligen.

Forskning och utveckling

Räddning av data kräver specialkompetens och djupa kunskaper inom hårddisk- och lagringsteknologier.

Senast vi räknade hade Ontrack över 500 proprietära software- och hardware verktyg, utvecklade under våra 40 år i branschen. För att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen inom datalagring har Ontrack 200 programvaruutvecklare som skriver nya koder eller utformar nya verktyg för att underlätta för våra kunder.

 

 

Optimera räddningen av dina data

Våra ingenjörer har möjligheten att arbeta med multipla diskar i olika steg av processen för att minska tiden för återskapandet. Tack vare våra egenutvecklade programvaror och verktyg för att läsa ut rådata från skadade diskar kan vi styra arbetet så att vi undviker att läsa i fysiskt skadade områden på diskytorna.

När vi läst ut rådata arbetar vi på kopior och riskerar aldrig att förvärra skadan efter att disken kommit till oss. Vi kan alltid återgå till den första kopian av originaldisken för att testa olika räddningsmetoder och nå det bästa möjliga resultatet i just ditt fall.

När en kopia av den skadade hårddisken är klar tas den om hand av ett team för räddning av filerna som finns på kopian och lagras i vår säkra server. Om du önskar skapar vi en fillista som tilläggstjänst. Fillistan ger svar på vilken kvalité det blir på de olika katalogerna och filerna som kan räddas.

För RAID:s och SAN:s kan våra ingenjörer avbilda varje disk och återuppbygga RAID:en; detta fungerar även för Hypervisor när majoriteten av dataförlusten beror på mänskliga fel.

 

Reservdeler

Vi har ett enormt stort lager av reservdeler och gamla hårddiskar för att kunna försäkra oss om att vi så snabbt som möjligt kan komma igång med jobbet.

Ontrack hanterar en World Wide reservdelsdatabas där ingenjörer världen runt kan söka efter delar. Om till exempel kontoret i Tyskland har delar som Ibas i Norge behöver skickas dessa med express under tiden kundens disk är på väg till oss.

Radering av data

Ibas behåller gärna dina trasiga hårddiskar för delar och vi ser självklart till att dina gamla data raderas.

Detta utförs med hjälp av våra raderingsprogram eller med vår egenutvecklade degausser för dataradering.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)