Förlust av data ökar under sommar och semester | Ibas

Written By: Ontrack

Date Published: oktober 10, 2022

Förlust av data ökar under sommar och semester | Ibas

Risken för datakrasch finns alltid under årets alla årstider. Det kan ske genom ett mekaniskt fel, ett mjukvarufel eller genom ett mänskligt fel. Men på sommaren vid värmeböljor, eller utomlands på en solsemester, ökar antalet dataförluster markant.

Nedan har vi listat de vanligaste orsakerna till skador under sommaren inklusive några bra tips.

 Värme

Den normala arbetstemperaturen för en hårddisk ligger mellan 5-55 grader. På sommaren är det lätt att hamna över denna gräns om datorn blir exponerad för solljus och värme. Då finns det ingen garanti för att din hårddisk kommer att fungera som den ska. Därför är det viktigt att se till att datorn inte exponeras för höga temperaturer. Ett vanligt exempel är att lämna datorn (eller surfplatta och smartphone) kvar i bilen där temperaturen snabbt blir hög.

Om du bestämmer dig för att ta med dig datorn utomhus så var försiktig, speciellt om temperaturen vandrar upp mot 30 grader. Om man lämnar elektroniska apparater i solen innebär det en försämring av deras prestanda och kondition. Höga temperaturer kan orsaka hårddiskkrascher och förlust av filer. Om datorn eller surfplattan har varit utsatt för mycket höga temperaturer så starta inte enheten utan låt den svalna. Det generella tipset är att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att din dator eller surfplatta utsätts för höga temperaturer.

 Vatten

En annan sak som är viktig att tänka på är att vatten och elektroniska apparater är en dålig kombination. Vattenskador är fortfarande en av de största orsakerna bakom den ökande andelen av dataräddningar som Ibas utför under sommarmånaderna. Tiden är kritisk för att få hjälp att rädda data när det handlar om fukt och vatten. I värsta fall kan man förlora data permanent.

 Tips

  • Om en elektronisk apparat, som en dator, mobiltelefon eller kamera, har varit i vatten, testa inte om enheten fungerar. Det är bättre att kontakta en specialist direkt.
  • Om ett minneskort i en kamera eller mobil och surfplatta har hamnat i vatten, se till att hålla minneskortet fortsatt fuktig.
  • Om du endast har spillt lite vatten, låt enheten torka tills att allt vattnet har avdunstat.
  • Om du har spillt öl eller läsk så är omfattning helt avgörande för vilken åtgärd man bör vidta.
  • Det är alltid viktigt att rätt åtgärdes vidtas så fort som möjligt.

 Åska

Elnätet är mycket känsligt för åskväder och en dator med hårddisk är extra ömtålig, endast någon extra volt kan förstöra läshuvudet på hårddisken. Du bör därför alltid stänga av datorn och routern under åskväder samt dra ut alla sladdar till din dator. För att vara extra säker kring åska så kan man gå igenom hemmets skydd mot överspänningar. Råd och Röns artikel ”Goda råd när åskan går” ger en bra överblick om vad man kan göra.

 Slag och stötar

Man hör nästan på namnet att bärbara datorer och bärbara hårddiskar utgör en risk då de är mobila och hela tiden flyttas runt. Det är inte ovanligt de tappas i marken och utsätts för yttre påverkan som inte alltid är bra för den bräckliga hårddisken. Man får nästan räkna med en krasch under en dators livscykel. Stäng omedelbart av enheten om du hör klickande ljud.

 Om en olycka sker

Om en olycka trots allt händer så tänk efter vad som har lagras på enheten, utvärdera situationen och vid behov kontakta en expert med lång erfarenhet på dataräddning. Kontakta istället ett välrenommerat dataräddningsföretag för tips och råd. Misslyckade egna försök till dataräddning kan ge ytterligare skador på ditt lagringsminne och orsaka permanent förlust av viktiga filer och bilder. Med hjälp av en specialist är chansen mycket större för en framgångsrik räddningsaktion.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ibas Ontrack AB, Bangårdsgatan 13, 75 320 Uppsala, Sverige (Se alla adresser)